GIỚI LUẬT »
Mừng xuân An Lạc Canh Tý 2020

卍 5 BỘ GIỚI LUẬT 卍

卍 XUẤT GIA GIỚI LUẬT 卍

卍 TẠI GIA GIỚI LUẬT 卍

Chuc mung nam moi 2020 canh ty

XIN HÃY GHI NHỚ

MỚI CẬP NHẬT

Nội dung Tứ phần luật

December 19, 2019 0

Tứ phần luật, 60 cuốn, do Diêu Tần Phật-đà da-xá và Trúc-phật-niệm cùng dịch, chia 4 phần: 1. Phần một, gồm 21 cuốn: Nội dung […]

卍 – 卍 – 卍

Chúc mừng năm mới