GIỚI LUẬT »

Các vị Phật và Bồ tát khác

NAM MÔ TAM THẾ CHƯ PHẬT

NAM MÔ LƯ XÁ NA PHẬT

NAM MÔ QUÁ KHỨ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT

NAM MÔ NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT

NAM MÔ TỲ BÀ THI PHẬT

NAM MÔ HỒNG DANH HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

NAM MÔ NGŨ PHƯƠNG PHẬT

NAM MÔ CHÁNH PHÁP MINH NHƯ LAI

NAM MÔ KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG BỒ TÁT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*