GIỚI LUẬT »

Kinh điển và Pháp tu Đức Bồ tát Quan Thế Âm

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

.

NIỆM BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM – THẦY TRÍ THOÁT

NIỆM BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM – TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ – THẦY TRÍ THOÁT

KINH PHỔ MÔN VIỆT VĂN

KINH PHỔ MÔN HÁN VĂN

ĐẠI BI THẦN CHÚ


.


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*