GIỚI LUẬT »

Kinh điển và chuyện kể về Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNG
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NIỆM PHẬT THÍCH CA – TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI

NIỆM PHẬT THÍCH CA – THẦY TRÍ THOÁT

NAMO SHAKYA MUNAYA BUDDHAYA

THẦN CHÚ PHẬT THÍCH CA

LĂNG NGHIÊM CHÚ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

LỜI PHẬT DẠY PHÁP CÚ DHAMMAPADA

KINH DI GIÁO – LỜI PHẬT DẠY LẦN CUỐI

TÀI LIỆU KHÁC VỀ ĐỨC PHẬT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*