PHẬT HỌC CƠ BẢN – BAN HOẰNG PHÁP TW GHPGVN

Mục lục | Table of contents

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
—o0o—

PHẬT HỌC CƠ BẢN

TẬP I

Phần I – Nhận thức cơ bản về Phật giáo

Bài đọc thêm

Phần II – Giáo lý cơ bản

Bài đọc thêm

Sách tham khảo
1- Phật học phổ thông, Thích Thiện Hoa, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1990
2- Phật học khái luận, Thích Chơn Thiện, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1990
3- Ðức Phật và Phật pháp, Narada, Phạm Kim Khánh dịch, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1994
4- Tìm hiểu nhân sinh quan Phật giáo, Thích Tâm Thiện, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1995
5- Ðức Phật lịch sử, H.W.Schumann, Trần Phương Lan dịch, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1997

-ooOoo-

TẬP II

Phần I – Giáo lý cơ bản

Bài đọc thêm

Phần II – Lịch sử Phật giáo

Bài đọc thêm

-ooOoo-

TẬP III

Phần I – Lịch sử Phật giáoViệt Nam

Phần II – Tư tưởng Phật giáo

Bài đọc thêm

-ooOoo-

TẬP IV

Phần I – Tam tạng thánh điển Phật giáo

Phần II – Các vấn đề Phật học

Phần III – Bài đọc thêm

-ooOoo-

Nguyệt san Giác Ngộ
Sài Gòn, 1999-2001


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*